Przelew bankowy  Bank S.A. u 
nr konta : 60 1950 0001 2006 0422 7469 0003